Porozmawiajmy o finansach - Blog

Jednolity Plik Kontrolny- garść informacji

Adam Kuc

Choć Jednolity Plik Kontrolny istnieje w rzeczywistości przedsiębiorców od 1 lipca 2016r. to częściej słyszy się o nim teraz, kiedy to obowiązek przesyłania organom podatkowym danych w postaci JPK obowiązuje nie tylko dla dużych przedsiębiorców, ale też średnich i małych.

 

Co to takiego i czemu ma służyć?

Jednolity Plik Kontrolny to swego rodzaju struktura, dzięki której można przesyłać organom podatkowym części lub całość ksiąg podatkowych, a także dowody księgowe za dany okres w formie elektronicznej.

To zbiór...

Początki działalności gospodarczej- wizyta w Urzędzie Skarbowym

Anna Syroka

Urząd Skarbowy to kolejne miejsce gdzie powinien udać się młody przedsiębiorca, aby złożyć dokumenty podczas zakładania działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że celem urzędu jest kontrola obliczania oraz wpłacania podatków i innych należności budżetu państwa, dlatego musi posiadać wszystkie dane o naszej działalności.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Podstawowym dokumentem (jeśli przedsiębiorca chce być VAT-owcem) jaki należy dostarczyć w wersji papierowej do odpowiedniego dla nas Urzędu Skarbowego jest zgłoszenie...

Początki działalności gospodarczej- wpis do CEIDG

Anna Syroka

Bez względu na to czy działalność gospodarcza jest ewidencjonowana czy koncesjonowana powinno się zawiadomić o niej odpowiednie instytucje między innymi Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

CEIDG- co to takiego?

CEIDG czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest swoistym rejestrem firm, które są prowadzone przez osoby fizyczne. Dlatego też każdy przedsiębiorca, który zakłada jednoosobową działalność stara się o wpis do CEIDG.

 

Kto nie musi starać się o wpis?

Zakładanie...

Metoda memoriałowa i uproszczona (kasowa) a podatek dochodowy

Monika Ślązak

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają dwie możliwości rozliczania ponoszonych kosztów: memoriałową oraz kasową.

Na czym polega metoda memoriałowa?

Metoda memoriałowa polega na ujmowaniu kosztów bezpośrednich w KPiR w roku, w którym osiągnięty jest związany z nimi przychód. W przypadku kosztów pośrednich, są one ujmowane z dniem wystawienia faktury (z wyjątkiem kosztów dotyczących okresu na przełomie roku – jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część należy do danego roku podatkowego, rozliczane są...

Metoda kasowa a podatek VAT

Monika Ślązak

Na czym polega metoda kasowa w podatku VAT?

Metoda kasowa polega na szczególnym, uproszczonym rozliczaniu przez podatnika zarówno podatku VAT naliczonego, jak i należnego.

 

W przypadku podatku należnego, obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstanie:

  • w dniu otrzymania całości lub części należności od odbiorcy w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT,
  • w dniu otrzymania całości lub części należności od odbiorcy, jednak nie później niż...

Czy warto zostać vatowcem? Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji na potrzeby VAT?

Monika Ślązak

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z podjęciem wielu decyzji dotyczących opodatkowania m.in. podatkiem VAT. Nie jest on obligatoryjny dla każdego przedsiębiorcy, dlatego należy podjąć decyzję, czy warto rejestrować się na potrzeby VAT, a co za tym idzie – być czynnym podatnikiem VAT.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, są zwolnieni z obowiązku rejestracji na potrzeby podatku VAT, jeśli planowane przez nich przychody w danym roku nie przekraczają limitu 150 000 zł proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do...

Początki działalności gospodarczej- składki ZUS

Anna Syroka

Każdy przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu oraz może podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

 

Rozpoczęcie działalności

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w przypadku gdy jest to jej jedyna podstawa do ubezpieczenia jest zobowiązana do systematycznego opłacania składek ZUS.

Przedsiębiorca zaczyna od złożenia wniosku o wpis do CEiDG co jest równoznaczne ze zgłoszeniem do ZUS jako płatnik składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza formularz ZUS...

Podatkowa księga przychodów i rozchodów- korzyści dla przedsiębiorcy

Anna Syroka

Dla kogo podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest jedną z możliwości prowadzenia rachunkowości uproszczonej w firmie po spełnieniu odpowiednich warunków. Jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku obrotowym przychodu w  równowartości w walucie polskiej co najmniej 1.200.000 euro.

 

Jak prowadzić?

Prowadząc księgę podatnik zapisuje przychody i rozchody czyli spisuje w niej dokonaną sprzedaż  jak również koszty, które zostały...

Kasa fiskalna

Monika Ślązak

Obowiązek posiadania przez podatnika kasy fiskalnej wynika z licznych uregulowań prawnych. Ustawa o VAT zawiera wytyczne dotyczące kas rejestrujących. Ponadto od 1 stycznia 2015 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa warunki zwolnienia z wyżej wymienionego obowiązku.

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Zgodnie z ustawą o VAT, obowiązek posiadania kasy fiskalnej obejmuje podatników dokonujących...

Koszty uzyskania przychodu

Anna Syroka

Wielu przedsiębiorców podczas prowadzenia swojej działalności napotyka problem w postaci podatku. Podstawą przy obliczaniu jego wysokości jest odpowiedź na pytanie które koszty można odliczyć od przychodu? Cały katalog pozycji które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu można znaleźć  w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, jednak szukanie w nim pozycji jest długie i żmudne. Są jednak podstawy o których należy pamiętać, aby łatwiej zidentyfikować koszt uzyskania przychodu.

 

Koszt...

Porozmawiajmy o Twoich finansach

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon:

W czym możemy Ci pomóc?

Kuc Biuro Rachunkowe

Ligonia 40/6
40-037 Katowice
biuro@kucbr.pl
606 950 857
[FM_form id="1"]